Privacy Statement LE CONCIERGE

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van LE CONCIERGE BV, ga je met ons een overeenkomst aan. Voor de uitvoering van deze overeenkomst maken wij gebruik van persoonsgegevens, deze leggen wij vast. Wij garanderen dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met wat daarvoor is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (de “Wbp”) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (de ‘’Avg’’), hierna ‘Wet’.

Welke gegevens worden verzameld?

  • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres(sen), telefoonnummer, foto’s, video’s en anekdotes;

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensbewerking?
LE CONCIERGE BV is verantwoordelijk voor de gegevensbewerking.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

  • Wij kunnen jou de persoonsgegevens verstrekken die betrekking hebben op jou. Dat kunnen we doen via e-mail.
  • Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan bewerkers in de zin van de Wet. Dit zijn partners die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van ons. Wij waarborgen jouw privacy door strikte afspraken over geheimhouding en beveiligingsprocedures met deze sub bewerkers vast te leggen in overeenkomsten. Wij hebben dergelijke overeenkomsten gesloten of kunnen deze sluiten met onder meer ICT-dienstverleners.
  • Wanneer wij samenwerken met partners garanderen wij als bewerker, dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Wij zijn genoodzaakt jouw persoonsgegevens te verstrekken indien wij daartoe om welke reden dan ook wettelijk verplicht worden.

Rechten
Recht op inzage. De belangrijkste persoonsgegevens zoals naam- en adresgegevens kunt u opvragen via info@leconcierge.nl. U kan ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar binnen uiterlijk 4 weken, antwoorden en een kopie verschaffen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U bent ons hiervoor geen kosten verschuldigd. Voor een verzoek tot inzage kunt u contact met ons opnemen via info@leconcierge.nl

Recht op correctie. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking kunt u ons op de hoogte brengen en zullen wij uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, beantwoorden. Wij kunnen geen persoonsgegevens van u verwijderen of corrigeren zonder uitdrukkelijke instemming van LE CONCIERGE BV wanneer niet kan worden vastgesteld of kan worden bewezen dat persoonsgegevens onjuist zijn. Voor een verzoek tot correctie kunt u contact opnemen via info@leconcierge.nl

Recht op verzet. Indien u geen informatie meer van ons wenst te ontvangen over de producten en diensten, dan kunt u ons een e-mail sturen met als onderwerp: ‘verzet’.

Klachten of vragen
Iedereen die gebruikt maakt van een dienstverlening van LE CONCIERGE BV en zijn/haar gegevens heeft achtergelaten heeft het recht bij ons een klacht in te dienen over de verwerking van haar persoonsgegevens door contact met ons op te nemen op een wijze zoals hieronder vermeld. Wit u uw gegevens corrigeren, heeft u een vraag of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u een bericht sturen aan ons. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen berichten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen of uw vraag kunnen beantwoorden.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gesteld via een e-mail naar info@leconcierge.nl

Beveiliging en bewaartermijnen
Voor de bescherming van de persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. In onze administratie worden gegevens zolang bewaard als wettelijk verplicht is.
E-mailberichten
Wij versturen e-mailberichten om je te informeren over relevante ontwikkelingen. Je kan je hiervoor te allen tijde afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan het e-mailbericht.
Wijzigingen
Deze versie van het privacy beleid is opgesteld in april 2020. LE CONCIERGE BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet. Op www.leconcierge.nl/privacy-cookies/wordt altijd de meest recente versie van het privacy beleid getoond.

WEBSITE & COOKIES

LE CONCIERGE BV gebruikt cookies op de website*). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, telefoon, tablet) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies om onze websites en applicaties correct te laten functioneren. De informatie die is opgeslagen in een cookie kan worden gebruikt tijdens uw volgende bezoek.

Wanneer u verder gaat op onze website accepteert u automatisch het gebruik van cookies op onze websites.

Functional cookies
Functional cookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan, zodat wordt voorkomen dat u telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invullen. Zoals:

  • Uw voorkeursinstellingen opslaan;
  • het opsporen van misbruik van onze websites.

Analytical cookies
Analytical cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites te analyseren. We analyseren het aantal bezoekers van onze websites, de duur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of er wijzigingen moeten worden aangebracht aan de websites. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze website nog gebruiksvriendelijker maken.

Third-party cookies
Sommige cookies worden door derde partijen geplaatst om u rechtstreeks toegang te geven tot social media: Google Analytics, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook. Voor de cookies die deze externe partijen plaatsen, de informatie die zij daarmee verzamelen en het doel waarvoor die informatie wordt gebruik, verwijzen wij u naar de privacy verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en LE CONCIERGE BV is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie.